Octopus oversigt

 

Octopus moduler Brancheløsninger Online E-handel   Priser og Hosting      
     


Brancheløsning - Detailhandel (POS)
 

I en tid med skærpet konkurrence og vigende marked er det især vigtigt med en effektiv og tidsvarende administration. Her må traditionelle salgsprissystemer give op over for mere moderne principper, som baseres på automatiske kostprissystemer og relevant statistikinformation til understøttelse for en fornuftig indkøbsdispone-ring.

Programmerne til lagerregnskab med indkøbsstyring er specielt udviklede til tekstil- og skobranchen med en effektiv håndtering af problematikken omkring farver og størrelser. Ved varemodtagelse foretages en beregning af salgspriser på baggrund af ønskede dækningsgrader. Der udskrives prismærker og på disse medtages automatisk et 5-cifret PLU-nummer. Dette indtastes på datakassen i stedet for pris. Alle oplysninger (priser og tekster) fremkommer herefter på bonen. Løsningen kan udvides med stregkoder, som dels letter den daglige salgsregistrering, men også danner basis for en nem og smertefri statusopgørelse ved hjælp af bærbart læseudstyr.

Ud over de omfattende statistikker og analyser indeholdes også et modul for interface til datakasserne; dels med overførsel af nettoændringer i vareoplysninger, kundeoplysninger og tilladte udgiftskonti til datakasserne, og dels overførsel af alle transaktioner fra datakasserne med efterfølgende automatisk opdatering i lager-, finans- og debitorregnskabet, hvor den daglige overførsel via særskilt kommunikations-pakke kan foretages uden manuel indgriben evt. over det offentlige telefonnet via modem eller via Internettet.

Tiden er efterhånden løbet fra de traditionelle kasseapparater, da indførelse af moderne IT-teknik ikke mere udgør en væsentlig merudgift i forhold til anskaffelse af ordinære elektroniske kasse-løsninger.
 

.

Derimod giver den nye teknik automatisk en række muligheder oven i de mere almindelige faciliteter. Disse afhænger naturligvis i hvilken grad, man i øvrigt har automatiseret administrationen, men alene i forskellen på kassesiden opnås umiddelbart en række fordele :

Væk med manuelt udskrevne notaer

Datakassen udskriver en regning (bon) langt pænere end en håndskrevet regning med mulighed for at tilføje individuelle tekster. Tastaturet er i lighed med en almindelig skrivemaskine, som de fleste ekspedienter kender.

Transaktionsmuligheder

I tillæg til de gængse transaktionsmuligheder for salg og retur, giver datakassen desuden mulighed for registrering af kontosalg, indbetalinger, udbetalinger og udskrift af udvalgsnotaer.

Langt flere statistikmuligheder

Ud over de almindelige kasserapporter giver datakassen detaljerede statistikker pr. varegruppe og ekspedient med blandt andet beregning af forventet bidrag. En komplet oversigt over omsætning, vareforbrug, rabatter og pengefordeling kan umiddelbart aflæses på skærmen, som er på 25 linier.

Moderne design

En datakasse i moderne design evt. med farvedisplay og Deres eget logo viser kunderne, at De følger med tiden, og er med til at give forretningen et moderigtigt image.

Datakassen giver også mulighed for, som almindelig skærmterminal, at komme i forbindelse med ikke alene egen administration, men også omverdenen som andre filialer, indkøbskæde, leverandører og banker m.m.

Omfattende statistikmuligheder

Octopus ® indeholder mange muligheder for statistikker og analyser, hvor vi har lagt meget vægt på undtagelse-srapportering. Ingen kan overskue normale kilometerlange statistikudskrifter med tusindvis af varenumre evt. fordelt på farver og størrelser, hvorfor det er af afgørende betydning, at systemet kan give et hurtigt fornuftigt overblik med mulighed for at kunne udtrække mere detaljerede oplysninger på netop de varer, man ønsker at analysere nærmere.

Der stilles ingen krav om månedlige eller årlige afslutningsprocedurer da alle rapporter kan foretages tilbage i tiden (op til 10 år) ved blot at angive, hvilken statistikperiode, man ønsker at analysere.

Døde varer (ingen beholdning eller bevægelser siden valgfri angivet dato) kan slettes automatisk, idet statistik for disse varer konsolideres som gruppetotaler, således at sammenligninger med tidligere år stadig kan foretages, men uden at skulle gemme på uinteressante oplysninger. Det er muligt at sammenfatte statistikker på flere niveauer :

- kun gruppetotaler
- gruppetotaler pr. leverandør
- udskrift pr. dessin
- udskrift pr. dessin/farve
- udskrift pr. dessin/farve/størrelse

Uafhængig af sammenfatningen kan man vælge kun at se et valgfrit antal af de mest (eller mindst) omsættelige varer - sorteret i faldende omsætning (antal/beløb) eller bidrag.

Desuden kan man selektere på en række af hinanden uafhængige kriterier med angivelse af ønskede fra/til værdier for eksempelvis :

- varenummer
- varegruppe
- PLU-nummer
- leverandør
- lokation
- kostpriser/salgspriser
- sidste salgs- og købsdatoer

Dette giver utallige anvendelsesmuligheder. Man kan for eksempel benytte selektionerne til udskrift af, hvilke varer fra en given indkøbssæsson, der stadig er på lager, og som ikke har været omsat siden en angiven dato.

I tillæg til de gængse statistikoplysninger som omsætning antal/beløb, bidrag og dækningsgrader etc. gives tillige mulighed for mere avancerede beregninger som :

- omsætningshastighed
- lagerforrentningsprocent
- procentandel af samlet lager
- procentandel af samlet omsætning
- procentandel af samlet bidrag

    Generelt  
    Autogrossister  
    Detailhandel (POS)  
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                     
     

This HomePage is Copyright © 2008 by Paarup Hansen ApS - all rights reserved.