Octopus oversigt

 

Octopus moduler Brancheløsninger Online E-handel   Priser og Hosting      
     


Octopus ®  Moduler - Bogholderi

Over 10 års kontinuerlig udvikling ligger bag dette moderne bogholderisystem. Debitorregnskab, kreditorregnskab og finansregnskab kan anvendes separat eller i sammenhæng med fuld integration. Af de væsentligste faciliteter kan vi bl.a. nævne :

Elektronisk kassekladde

Samtlige bogholderitransaktioner (debitorbogholderi, kreditorbogholderi og finansbogholderi) kan indtastes i et og samme skærmbillede, som fungerer som en elektronisk kassekladde. Der er indbyggede søgemuligheder - også som fritekst - i alle funktionerne, således at hyppige skift mellem programfunktionerne undgås.

Månedsskifte / årsskifte

Ingen besværlige procedurer for månedsskifte eller årsskifte, da alle bogholderitransaktioner lagres med fuld datostyring, således at alle rapporter kan foretages tilbage i tiden ved angivelse af ønsket ultimodato.

Revisionsspor

Komplet revisionsspor på tværs af alle moduler og tilpasset nyeste lovgivning som fx. EU-moms.

Betaling via Internet

Elektroniske betalingsfunktioner til / fra f.eks GiroBank, PBS, Den Danske Bank og Nordea m.m.

Valuta - Handel med udlandet

Fuld valutastyring for importerende / eksporterende virksomheder og håndtering af et vilkårligt antal fremmede sprog på alle udgående dokumenter.

Åben post / saldometode

Frit valg mellem åben post eller saldometode på kontonummerniveau i både debitor- og kreditormodulet.

Factoring

Håndtering af factoring problematik samt indkøbskæder med flere leveringsadresser til samme faktureringsadresse.

Rykkerprocedure

Effektiv automatisk rykkerprocedure med individuelle rykkertekster i flere niveauer og i flere sprog.

Betalingsforslag / Likviditetsanalyse

Mulighed for automatisk betalingsoverførsel/udligning af forfaldne kreditorposter pr. angivet forfaldsdato m/u anvendelse af evt. kasserabatter. Fremtidig likviditetsanalyse på baggrund af registrerede åbne poster i debitor- og kreditormodulet samt åbne kunde- og leverandørordrer.

Anlægsregnskab

Mulighed for kobling til ekstramodul for håndtering af anlægsaktiver med mulighed for automatiske månedlige, kvartalsmæssige eller årlige driftsmæssige afskrivninger samt årlige skattemæssige afskrivninger.

Elektronisk søgning

Modulerne og den tilhørende database er samtidig designet som et egentligt informationssystem med effektive og direkte forespørgselsmuligheder, således at manuel søgning i papirdokumenter helt kan undgås. Når bilagene først er registreret i et af bogholderimodulerne, er der skabt et tilstrækkeligt informationsgrundlag for den videre bearbejdning og den indgående post kan i princippet efter endt registrering blot arkiveres i ét fælles fortløbende bilagsarkiv.

 

     
   Ordre / Faktura    

Se også:

 
   Bogholderi      Anlægsregnskab  
   Lager / Indkøb        
   Lønregnskab        
   Produktion (MPS)        
   Projektregnskab        
   Anlægsregnskab        
   Detailhandel (POS)        
   Office integration        
   Online E-handel        
           
           
           
           
                     
     

This HomePage is Copyright © 2008 by Paarup Hansen ApS - all rights reserved.