Octopus oversigt

 

Octopus moduler Brancheløsninger Online E-handel   Priser og Hosting      
     


Octopus ®  Moduler - Lønregnskab

Octopus ® Lønregnskab er et omfattende programmodul baseret på Dansk Arbejdsgiverforenings specifikationer i DA-LØN 85 med den kendte opbygning af lønarter og løntyper. Programmodulet kan benyttes selvstændigt eller i kombination med de øvrige Octopus moduler.

Som tillæg til standardspecifikationen har vi indbygget en række ekstra faciliteter, ligesom vi har tilstræbt at frembringe et operativt informationssystem. Vi skal nedenfor nævne nogle af de væsentligste funktioner.

Frit valg mellem standard lønseddel fra Dansk Arbejdsgiverforening eller fleksibel løsning baseret på Octopus' standardformular for faktura, kontoudtog etc.

Lønberegninger kan gentages for alle eller enkelte medarbejdere, hvilket giver mulighed for nem justering samt straksafregninger her og nu midt i en lønperiode.

Udskrift af lønoverførselsbilag eller brevchecks til medarbejder eller udstedt til medarbejderens bank. Desuden mulighed for elektronisk overførsel via kommunikation til Den Danske Bank eller Unibank samt disketteoverførsel til PBS.

Håndtering af frynsegoder (ex. fri kost, bil m.m.) samt provisionsafregning med garantilønsjustering (ex. 13.1 procent tjenerafregning).

Rapportering til Dansk Arbejdsgiverforening, feriegiro og til Danmarks Statistik, enten manuelt i listeform eller elektronisk via disketter, samt håndtering af feriekort (DA-standard).

Håndtering af flere former for pensionsordninger - kapitalpension, alm. pension, selvpension og arbejdsmarkedspension.

Fleksibel opbygning af kontooplysninger med ekstra dimension for finanskategori (ex. produktionssteder) for nøjagtigt bogføringsgrundlag i enten udskriftsform eller med direkte integration til Octopus Finansregnskab.

Mulighed for integration med forskellige systemer for håndtering af automatisk "komme gå tid" med elektroniske stempelure.

Omfattende direkte forespørgselsmuligheder betyder samtidig et effektivt informationssystem.

Med Octopus kan De frit vælge hardware/software platform. Via et unikt runtimesystem kan såvel data som programmer frit flyttes mellem de fleste gængse industristandarder - MSDOS, Windows 95/98/NT, Novell netværk eller flerbrugermiljøer som UNIX og AIX.

Husk at en problemfri og sikker lønadministration er afhængig af, hvilken uddannelse Deres medarbejdere har fået. Påregn ca. 2 dages assistance (typisk kr. 12.000) for uddannelse af 1-2 medarbejdere og en kontrolleret/sikker igangsætning. Vi foretager uddannelsen hos Dem og med udgangspunkt i Deres brug af systemet - i modsætning til en generel klasseundervisning. Uddannelsen vil foregå i flere tempi for maksimal effekt og efter nærmere aftale i løbet af igangsætningsprocessen.

     
    Ordre / Faktura        
    Bogholderi        
    Lager / Indkøb        
    Lønregnskab        
    Produktion (MPS)        
    Projektregnskab        
    Anlægsregnskab        
    Detailhandel (POS)        
    Office integration        
    Online E-handel        
           
           
           
           
                     
     

This HomePage is Copyright © 2008 by Paarup Hansen ApS - all rights reserved.