Octopus oversigt

 

Octopus moduler Brancheløsninger Online E-handel   Priser og Hosting      
     


Octopus ®  Moduler - Projektregnskab

Octopus ® Projektregnskab er et generelt værktøj til løbende regnskab for såvel håndværksmæssige opgaver som aktiviteter i liberale erhverv (sagsstyring).

Transaktionerne opdeles i timeforbrug, vareforbrug og fremmed arbejde/udlæg med mulighed for gruppering i op til 99 undergrupper inden for de 3 kategorier (typer).

Eksempler  :

Type Undergruppe 
ex. håndværk
Undergruppe 
ex. liberalt erhverv

   1. Timeforbrug   

01. Svendetimer 01. Bogføringsassistance

02. Lærlingetimer

02. Revision
03. Konstruktørtimer 03. Økonomisk rådgivning  
99. ... 99. ...

   2. Vareforbrug

01. Mursten/fliser m.m.   01. Maskintimer
02. Trævarer 02. Håndbøger
03. Øvrige materialer 03. ...
99. ... 99. ...

   3. Udlæg

01. Arkitekthonorar 01. Juridisk bistand
02. Attester 02. Attester
99. ... 99. ...

Herudover forefindes type 4 - for a'conto fakturaer, enten registreret manuelt i systemet eller overført automatisk fra faktureringsfunktionen med angivelse af specifikt projektnummer.

Man kan således til enhver tid opgøre værdien af igangværende projekter med fratræk af registreret udfakturering. Udskrift af specifikationer kan foretages på flere niveauer (hovedtype, undergruppe eller transaktionsniveu) alt efter behov/anvendelse.

Type 1 transaktioner (timeforbrug) Kan integreres direkte med lønsystemet, således at aktuelle kost- og salgspriser hentes automatisk og den enkelte tidsregistrering opdateres i lønregnskabet.
Type 2 transaktioner (vareforbrug) Kan integreres direkte med lagerregnskabet, således at varernes kost- og salgspriser hentes fra varekartoteket og lagerregnskab og statistikker opdateres samtidigt.
Type 3 transaktioner 
(udlæg og fremmed arbejde)
Kan integreres med kreditorregnskabet, således at registrering af projekttransaktion og registrering af leverandørfaktura opdateres i een og samme arbejdsgang.

Modulet kan således benyttes separat eller med fuld integration til de øvrige Octopus funktioner (fakturering, lønregnskab, lagerregnskab og kreditorregnskab).

Budgettering (evt. med aut. forkalkulation fra ordresystemet) kan foretages på flere forskellige valgfrie niveauer (pr. projekt) og der er indbygget en automatisk alarm ved budgetoverskridelser i forbindelse med indtastning af de enkelte transaktioner. Desuden forefindes adskillige muligheder for udskrift af analyser og specifikationer.

    Ordre / Faktura  
    Bogholderi  
    Lager / Indkøb  
    Lønregnskab  
    Produktion (MPS)  
    Projektregnskab  
    Anlægsregnskab  
    Detailhandel (POS)  
    Office integration  
    Online E-handel  
     
     
     
     
                     
     

This HomePage is Copyright © 2008 by Paarup Hansen ApS - all rights reserved.