Octopus oversigt

 

Octopus moduler Brancheløsninger Online E-handel   Priser og Hosting      
     


Octopus ®  Moduler - Stregkoder

En investering i moderne stregkodeteknik er erfaringsmæssigt blandt de IT-omkostninger, som giver den hurtigste "Pay-Back".

Ud over en lettelse i den daglige registrering af virksomhedens lagerbevægelser er der tale om en enorm lettelse ved en total lageroptælling eller ved rutinemæssige stikprøver på lageret.

Samtidig vil kvaliteten af registreringen blive langt bedre, da stregkoderne simpelthen aut. vil betyde færre fejlregistreringer.

Octopus opererer med 2 forskellige typer af stregkoder :

        EAN/UPC

EAN-13 er den mest benyttede internationale standard for stregkoder. Kompatibel med den amerikanske version (UPC). Disse stregkoder er som oftest påsat varerne fra producentens side, men kan også produceres fra Octopus, hvis virksomheden har sit eget godkendte lokationsnummer.

For varer, hvor der benyttes EAN-13 stregkoder, oprettes disse som en krydsreferencer til eget varenummer, hvilket ofte kan gøres automatisk, når leverandøren kan levere disse på et læsbart medie.

        Interleaved 2/5 med checkciffer

Velegnet til egne private stregkoder, hvor varernes entydige edbnummer benyttes.

Benyttes især i detailhandel samt i engrosløsninger til varer, der ikke fra producentens side er mærket med EAN-13 stregkoder.

Stregkoder udskrives på vareetiketter fra Octopus med en lydsvag lynhurtig termoprinter.

Fakturering og kundeordrer

Import af varelinier fra scanner. Ved import behandles varelinierne, som om de var indtastet – d.v.s. med opslag i rabatstruktur, evt. mængdepriser og behandling af evt. ministykliste og afgifter. Varelinierne kan efterfølgende justeres manuelt.

Tilbagemelding på leverandørordrer

Modtagne varer scannes med bærbar scanner. De indscannede numre holdes op mod leverandørordrens varelinier og evt. difference kan fås på skærm eller udskrift.

Tilgang via lagerkladde

Modtagne varer scannes med bærbar scanner. De indscannede numre overføres aut. til lagerkladen, som om de var tastet manuelt. Der kan herefter foretages rettelser, sletninger og tilføjelser før opdatering.

Indlæs flytninger fra scanner

Varenumre som flyttes mellem lagre indlæses fra bærbar scanner og opdateres i lagerregnskabet med udskrift af differencerapport.

Lageroptælling

Med særskilt programfunktion importeres varenumre og antal fra scanner.

Stregkoderne kan i alle funktioner være blandet EAN/UPC og Interleaved 2/5.

Udskrift af vareetiketter

Vareetiketter med stregkoder (EAN/UPC eller Interleaved 2/5) udskrives på Termoprinter. Der kan vælges udskrift med basis i :

             1. Leverandørordre
             2. Varetransaktioner (tilgange)
             3. Enkelte varenumre

Formatet på etiketterne kan brugerdefineres med mulighed for medtagelse af firmalogo m.m.

     
    Ordre / Faktura        
    Bogholderi        
    Lager / Indkøb        
    Lønregnskab        
    Produktion (MPS)        
    Projektregnskab        
    Anlægsregnskab        
    Detailhandel (POS)        
    Office integration        
    Online E-handel        
           
           
           
           
                     
     

This HomePage is Copyright © 2008 by Paarup Hansen ApS - all rights reserved.